Endomasáž

Bankovanie-anticelulitídna masáž, zameraná na zmiernenie až úplné odstránenie celulitídy